برگزار کنندگان و حامیان جشنواره ملی آش ایرانی

کمیته اجرایی جشنواره:

آقای مهندس یحیی رحمتی

مدیر کل  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

دبیر جشنواره

آقای علی اکبر شرفی

معاون گردشگری اداره کل

دبیر اجرایی جشنواره

آقای ابوالفضل اجلی

رییس گروه مراکز و خدمات گردشگری

مسوول دبیرخانه

آقای سیروس محمدیاری

رییس حراست اداره کل

مسوول کمیته حراست

آقای مرتضی کنگاور نظری

معاون توسعه مدیریت اداره کل

مسوول کمیته پشتیبانی جشنواره

آقای محمد علیمحمدی

معاون صنایع دستی اداره کل

مسوول کمیته امور نمایشگاهی

آقای سید محمد حسن حسین      

رییس گروه تبلیغات و بازاریابی گردشگری

مسوول کمیته پژوهش

آقای سرهنگ ابوالفضل مرادي 

فرمانده یگان حفاظت اداره کل

مسوول کمیته حفاظتی جشنواره

آقای سعید محمدی

کارشناس

مسوول کمیته روابط عمومي

 
حاميان جشنواره:
 

پوستر
عکس های جشنواره

زنجان - ایران
مجموعه فرهنگي تفريحي و توريستي گاوازنگ
22-26 مرداد ماه 1397
info [at] Ash-Irani.ir
دبیرخانه جشنواره: زنجان – خیابان زينبيه – ساختمان عمارت دارايي(موزه صنايع دستي)
024-33322001