درباره زنجان - یازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی

 شهرستان زنجان

شهرستان زنجان با مركزيت شهر زنجان از دو بخش مركزي وبخش زنجانرود و10 دهستان تشكيل شده است .شهرزنجان بعنوان يكي از شهرهاي قديمي ايران ومنطقه داراي تاريخ پر افت خيزي مي باشد .بعلت تمركز امكانات اقامتي وپذيرائي وزير بنايي استان در اين شهر وهمچنين وجود مجموعه آثار با ارزش تاريخي در اين شهر توقف بيشتري در ويژگيهاي آثار تاريخي اين شهر مي شود .
به لحاظ حملات پي در پي وتخريب هاي مكرر شهر در حال حاضر بيشتر آثار تاريخي اين شهر در حملات تيمورلنگ از بين رفته وآنچه باقي مانده مربوط به دوران بعد از حملات مغول مي باشد .درحال حاضر قديمترين اثر تاريخي شهر كاروانسراي سنگي است اين كاروانسرا در منتهي اليه جنوب شرقي شهر زنجان ودر زمان شاه عباس اول احداث شده وامروزه قسمت اعظم آن از بين رفته است . 

 

 


پوسترها
عکس های جشنواره

زنجان
مجموعه فرهنگي تفريحي و توريستي گاوازنگ
8-13 شهريور ماه 1395
info [at] Ash-Irani.ir
دبیرخانه جشنواره: زنجان – خیابان زينبيه – ساختمان عمارت دارايي(موزه صنايع دستي)
024-33322001