معرفی یازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی

طرح جشنواره بين المللي آش

با توجه به برگزاري 10 دوره جشنواره ملي آشهاي ايراني و استقبال كم نظير درسطح داخلي و در برخي موارد خارجي از اين جشنواره دبيرخانه جشنواره برنامه ريزي خود را براي برگزاري اين جشنواره به صورت بين المللي آغاز مينمايد.زمينه بين المللي شدن اين جشنواره از 3 دوره اخير جشنواره آغاز و با حضور سفراي تعدادي از كشور هاي اروپايي آسيايي و آفريقايي در مراسم افتتاحيه یازدهمین جشنواره ملي آش ايراني(ارديبهشت ماه 1393)فراهم شد.

لذا با توجه به ظرفيت مذكور طرح جشنواره تهيه و براي اجرا تقديم ميشود.

·        موضوع جشنواره:

اين جشنواره همچون جشنواره ملي آش ايراني با موضوع آش هاي محلي كشورهاي مختلف شركت كننده برگزار ميشود

·        اهداف جشنواره

1.     ارايه آشهاي محلي كشورهاي شركت كننده

2.     ايجاد زمينه آشنايي فرهنگي بين كشورهاي شركت كننده

3.     ايجاد امكان ثبت جشنواره در فهرست جشنواره هاي بين المللي سازمان جهاني گردشگري

4.     ايجاد زمينه حضور گردشگران بين المللي در استان بواسطه رويداد فرهنگي

·        سطح جشنواره

اين جشنواره در سطح بين المللي برنامه ريزي شده و طي سالهاي برگزاري به تعداد شركت كندگان آن اضافه خواهد شد

·        كشورهاي هدف

انتخاب كشورهاي هدف به صورت هدفمند بوده و با توجه به اينكه گسترده كردن جشنواره در سال اول مسايلي را در حوزه پشتيباني در پي خواهد داشت ،لذا براي پيشگيري از بروز مسايل احتمالي كشورهاي هدف از ميان كشورهاي همسايه و مشخصا از اعضاي سازمان اكو خواهند بود.

ايران، تاجيكستان

تركمنستان، تركيه

پاكستان، قرقيزستان

قزاقستان، آذربايجان

ازبكستان،افغانستان

 

·        مكان پيشنهادي براي برگزاري

با توجه به سطح جشنواره و حضور كشورهاي شركت كننده در اين جشنواره انتخاب مكان جشنواره از اهميت فراواني برخوردار است و.مسايل ايمني و امنيت در اين خصوص از محدوديت‌هاي عمده اي است كه در صورت عدم مديريت صحيح ميتواند آسيب جدي به كيفيت جشنواره وارد نمايد.لذا مكان پيشبيني شده بايستي از شرايط خاص برخوردار باشد.ازجمله قابليت كنترل به لحاظ فضايي،امكان غرفه بندي امن و ايمن،امكان مديريت مسايل پيش‌آمده در اولين فرصت ممكن و برخورداري از استانداردهاي بالا در سطح بين‌المللي،و قابليت دكوربندي براي ايجاد انگيزه در بازرهاي هدف كه در جشنواره هاي آتي امكان حضور دارند.لذا باين شرايط به نظر ميرسد تنها نمايشگاه بين‌المللي كاسپين اين ظرفيت را داشته و يا بايستي امكانات جديدي را در فضايي جديد ايجاد و با توجه به شكل و بخشهاي مختلف و تعداد شركت كنندگان ، طراحي نمود.نقطه پيشنهادي داخل شهر براي برگزاري جشنواره مجموعه سبزه‌‎ميدان است به شرط منع تردد انواع وسايط نقليه در فاصله پايانه هفت تير تا ميدان انقلاب.اين امر نيازمند هماهنگي دستگاه هاي مختلف  و اخذ مصوبه صريح كارگروه گردشگري است.ليكن با طراحي مناسب ميتوان شبهاي فرهنگي زيبايي در اين ايام و در طول محور ياد شده برپا داشت

·        زمان برگزاري و مدت جشنواره

هفته پاياني ارديبهشت به شرط نبود مناسبت مذهبي(ايام سوگواري نباشد).مدت جشنواره 3 الي 4 روز پيشبيني ميشود

برای دریافت توضیحات بیشتر فایل مورد نظر را از اینجا دانلود نمایید .

 


پوسترها
عکس های جشنواره

زنجان
مجموعه فرهنگي تفريحي و توريستي گاوازنگ
8-13 شهريور ماه 1395
info [at] Ash-Irani.ir
دبیرخانه جشنواره: زنجان – خیابان زينبيه – ساختمان عمارت دارايي(موزه صنايع دستي)
024-33322001